Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2003 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Amacımız insanlarda ve hayvan modellerinde davranışsal, bilişsel ve duyuşsal süreçler üzerinde temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmaktır. Bu amaç, birey ve grup düzeyindeki psikolojik fonksiyonlarla ilgili kurallar ve ilkeleri keşfetme ve yaymayı içermektedir. Bundan dolayı temel hedefimiz, öğrencilerimizi psikolojinin bütün alt alanlarında bilimsel yöntemlerle donanımlı olarak yetiştirmektir.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi - Psikoloji Bölümü © 2015 Sayfa başı